PKK'ya Çözüm.com

Harun Yahya'nın öncülük ettiği ''gelin birlik olalım'' çağrısının dünyadaki etkileri

 
ETKİ 1:

Harun Yahya'nın 2003'te Türkçesi, 2004'te ise İngilizcesi basılan "Gelin Birlik Olalım" kitabı, kutsal dinlerin üyelerine önemli bir çağrı niteliğindeydi. 2004 senesi başında hazırlanan www.kitapehli.com sitesi bu çağrıyı internet üzerinden tüm dünyaya duyurdu. Haziran-Temmuz 2004 tarihlerinde ise dünyanın en tanınmış haber dergilerinden Newsweek'te yer alan Gelin Birlik Olalım kitabının tanıtım ilanları, insanlığa yönelik bu barış ve hoşgörü çağrısının dünyanın her köşesinde duyulmasına vesile oldu. Nitekim bu çağrının etkileri kısa sürede ortaya çıktı.

İspanya Başbakanı Luis Rodriguez Zapatero 21 Ekim 2004'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşma ile "medeniyetler ittifakı" fikrinin önemi ve bu konuda bir girişim başlatılması üzerinde durdu. Nitekim 2005 senesi içinde İspanya ve Türkiye'nin girişimleri ile "Medeniyetler İttifakı" (The Alliance of Civilizations) Projesi Birleşmiş Milletler çatısı altında sürdürülmeye başlandı.

Uluslararası alanda "medeniyetler ittifakı" fikrinin gündeme getirilmesine vesile olan, Harun Yahya'nın Gelin Birlik Olalım kitabının tanıtım ilanı:
"Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman Kardeşlerimize Çağrı: Gelin Hep Birlikte Allah'ın Emrine Uyalım ve Birbirimizi Çok Sevelim, Samimi Dost ve Kardeş Olalım" başlığını taşıyan ilanda, Harun Yahya'nın Gelin Birlik Olalım kitabında yer alan üç kutsal dinin ortak değerleri konusu vurgulanmıştır. Ayrıca Harun Yahya'nın, dünya barışını tehdit eden tehlikeler ve bunlardan kurtulmanın yollarını anlattığı İslam Terörü Lanetler, Terör Sevgiyle Yok Edilir ve Deccal'in Ayini Terör kitapları da tanıtılmıştır.


ETKİ 2:

Bugün gündemde olan, çeşitli gazete ve dergilerin ana konusunu oluşturan pek çok haber, Harun Yahya kitaplarında ve sitelerinde bundan birkaç yıl önce kapsamlı şekilde gündeme getirilmişti. Örneğin, 2007 yılının son aylarında konu edilen dinler arası birlik çağrısı, Sayın Harun Yahya tarafından, bundan 3 yıl önce 2004 yılında basılan ve internete konulan "Gelin Birlik Olalım" kitabında ve www.kitapehli.com internet sitesinde detaylı olarak ele alınmış ve bu konunun İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik yönünden tüm dünyaya getireceği faydalar açıkça belirtilmişti. Bugün aynı konu İslam dünyasının en önemli 138 temsilcisi tarafından yazılıp imzalanan ve Papa 16. Benedict, İstanbul Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomew 1 ve tüm diğer Ortodoks patrikleri, Başpiskopos Dr. Rowan Williams ve dünya çapındaki tüm protestan kiliselerine gönderilen "barış çağrısı" mektubu ile gündeme gelmiştir.

Sayın Harun Yahya tarafından yazılmış olan "Gelin Birlik Olalım" kitabında, şu an tüm İslam ve Hıristiyan alemini harekete geçiren bu konunun gerekliliği 3 yıl önce şu şekilde belirtilmiştir:


    "Bugün, dünya üzerinde büyük bir fikri mücadelenin devam ettiği ve dünyanın iki kutuba bölündüğü bir gerçektir.Ancak bu iki kutbun tarafları Müslümanlar ve Yahudiler Hıristiyanlar değildir. Bu iki kutbun bir tarafında, Allah'ınvarlığına ve birliğine iman edenler diğer tarafında ise inkarcılar; diğer bir deyişle bir tarafında İlahi dinlere inananlardiğer tarafında da bu dinlere karşı olan ideolojileri savunanlar yer almaktadır. Dini ve ahlaki değerleri hedef alan güçmerkezlerinin, ellerindeki geniş imkanları birleştirdikleri ve dindar insanlara karşı ittifak halinde hareket ettikleriyaşanan bir gerçektir. Bu ittifakı fikri anlamda etkisiz hale getirmek, dinsiz materyalist telkinlerin olumsuz, yıkıcısonuçlarını ortadan kaldırmak, güzel ahlakın, mutluluğun, huzurun, güvenliğin, refahın hakim olduğu toplumlarımeydana getirmek için yegane bir yol vardır: Yeryüzündeki vicdan sahibi insanların, samimi olarak iman edenHıristiyanların, dindar Yahudilerin ve Müslümanların bu ortak amaç doğrultusunda biraraya gelmesi, dinler arasında kurulacak olan diyalog ve ittifak, Hıristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin adalet ve barışarayışlarının, insanlığa faydalı olma isteklerinin doğal bir sonucudur. Üç dinin mensuplarının arasındaki diyalog,sadece toplantılarla ve konferanslarla sınırlı kalacak bir ilişki değil, ortak değerleri savunan aynı amaç için mücadeleeden, ortak sorunlara köklü çözümler getirmeyi hedefleyen inançlı insanların birlikteliğidir. Ve bu birliktelik, Hz. İsa'nınyeryüzüne ikinci kez gelişini beklediğimiz bu dönemde dünyayı aydınlığa ve huzura kavuşturacak en önemlivesilelerden biri olacaktır."

 (http://www.harunyahya.web.tr/sosyal/gelin_birlik_olalim/birlik_olalim_01.html)


 
2008-08-16 16:04:01

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top