PKK'ya Çözüm.com

Darwinizm, Komünizm Ve Terör Bir Bütündür

www.hurriyetgazetesinecevap.com / www.hurriyetgazetesinecevap.net

DARWINİZM, KOMÜNİZM VE TERÖR BİR BÜTÜNDÜR

Bölücü örgüt, ``anti-komünist, anti-Darwinist, anti-materyalist karşı propaganda`` ile yenileceğini anlamış ve taktik değiştirerek artık komünist olmadığı yönünde beyanlar vermeye başlamıştır. Gayesi zaman ve mevzi kazanmak olan bu oyuna kimse gelmemelidir. Bölücü örgüt komünisttir ve onu çökertecek asıl yöntem olan karşı propaganda, kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam ettirilmelidir.
 

 • Hürriyet Gazetesi, 24 Haziran 2007 tarihinde, ``PKK Artık Sağlam Bir Amerikancı`` başlığıyla ``bölücü örgütün komünist kimliği konusunda şüphe meydana getirebilecek`` son derece tehlikeli bir haber yapmıştır. Kapaktan duyurulan bu haberde, bölücü örgütün devrimci komünist çizgiden vazgeçtiği yönündeki demeçlere yer verilmiştir. Oysa örgüt komünist ideolojiden asla vazgeçmiş değildir, sadece klasik bir taktik uygulamaktadır. Haberdeki demeçler aleni ve büyük birer yalandır. Basınımız, bu tür haberlerde daha dikkatli olmalı, bölücü örgütün oyunlarına gelmemelidir.
   
 • Son zamanlarda bölücü örgütün dikkatle gizlemek istediği asıl konu komünist kimliğidir. Örgüt, bu kimliğin, dindar doğu insanı tarafından dışlanacağını iyice fark etmiş ve kendini kürt milliyetçisi bir oluşum olarak gösterme çabasına girişmiştir. ^
   
 • Örgütün geçmişte kıyasıya savunduğu ateizm ve komünizm bugün başına bela olmuş durumdadır. Çoğunluğunu samimi dindar insanların oluşturduğu Doğu bölgelerimizdeki vatandaşlarımız, bölücü örgütün gerçek yüzünü son aylarda gazetelere yansıyan haber ve duyurularla net biçimde fark etmiş, akabinde bölgede bölücü örgüt aleyhine bir dönüş başlamıştır.
   
 • Bölücü örgütün, üzerine en çok gidilmesi ve halkın bilgilendirilmesi gereken yönü ``ateist ve komünist olduğu`` gerçeğidir. Örgüt elebaşının geçmişteki tüm ifadeleri azılı bir komünist üslubundadır. Örgüt elebaşı, SSCB`nin yıkılmasının ardından ağız değiştirmeye başlamış özellikle yakalandıktan sonra ``taktik gereği`` yeni ve sahte bir kimliğe bürünmüştür.
   
 • Lenin`in ``Bir Adım İleri İki Adım Geri`` kitabında verdiği taktikler doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır. Lenin, bir komünistin kendisini gizlemek için dindar gözükebileceği, marksist olmadığını söyleyebileceği, geri adım atabileceği gibi takiye yöntemlerini tavsiye etmiştir. Bölücü örgütün bu tür taktik ve aldatmacalarına karşı uyanık ve dikkatli olunmalıdır. Örgüt tam anlamıyla bir ateist-komünist örgüttür ve bu gerçeği bugünden sonra gizlemesine ise imkan yoktur.
   

Doğuda yaşayan ve samimi birer dindar olan kürt kökenli vatandaşlarımız Allah`ı, peygamberleri, kitapları, ahireti inkar eden komünist örgütü -Allah`ın izniyle- çok yakında bölgeden söküp atacaktır.


Lenin`in bu kitabı, komünistlerin en temel taktiğini anlatmaktadır.

Hürriyet Gazetesi bölücü örgütün gerçek yapısını deşifre etmeli, halkta hatalı intibaa meydana getirebilecek haberlerden kaçınmalıdır.


Bölücü Terör Örgütünün Komünist Olduğu Tartışılmaz Bir Gerçektir

Bölücü terör örgütü, her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Ancak bölge halkı bu konuda son derece bilgisizdir ve eli kanlı örgüt militanlarını kimi zaman ``kürt halkı adına savaşan, kürt milliyetçisi gerillalar`` olarak algılamaktadır.
Bölgedeki halkımızın büyük bölümü dindardır. Dolayısıyla bölücü örgütün gerçek hedeflerini ve ateist yapısını anladığında örgüt aleyhinde tavrı çok daha kesin olacaktır. Bu sebeple örgütün ateist ve komünist kimliği geniş kapsamlı bir karşı propaganda ile halkımıza duyurulmalıdır. Bu konuda radyo, TV ve basın da kullanılarak çok etkin bir çalışma yapılması gerekmektedir.
Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MİT raporlarında gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Kaldı ki örgütün komünist olduğunu anlamak için çok ayrıntılı bir araştırmaya bile gerek yoktur. Çünkü örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak-çekiç motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. (Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir.) Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler de, marksizme olan sadakati net olarak ortaya koymaktadır:

``MARKSİST-LENİNİST TEORİ ÇOK İYİ ÖZÜMSENMELİDİR. Önder kadrolar sık sık Marksizm`e müracaat etmeli, Marksizm`in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. ...Biz SOSYALİZMİ SİYASAL SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE DAHA ÇOK BİR EYLEM KILAVUZU OLARAK ELE ALACAĞIZ. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.``
Örgüt liderinin, 13. kuruluş yıldönümü mesajından:
"Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı" diyenlere en iyi cevap olarak,

2008-11-29 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top