PKK'ya Çözüm.com

Evrim Teorisi'nin Kurucusu Charles Darwın'in Sapkın Görüşleri Ve Hezeyan Dolu İzahları

  • Charles Darwin, insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini savunurken, Avrupalı ırkların daha çok evrimleşip medenileştiğini, diğer ırkların ise "yarı maymun" vasfını devam ettirdiklerini iddia etmiştir.
  • Darwin, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, tamamen uydurma ve hezeyan tarzındaki bu yaklaşımında Türk Milleti`ni de ``yarı maymun milletler" arasında saymak cüretini göstermiştir.
  • Darwin'in bilimdışı iddiasına göre "doğa tarafından kayırılmış ırklar" vardı. Darwin bu iddiasını en ünlü kitabının adına da yansıtmıştır: "Türlerin Kökeni, Doğal Seleksiyon ve Yaşam Mücadelesinde Kayırılmış Irkların Korunması Yoluyla".
  • Charles Darwin'in, insanları gelişmiş bir hayvan türü olarak göstermesi ve bazı insan ırklarını ise adeta henüz gelişimini tamamlayamamış, hayvana yakın türler olarak tanıtması, insanlık tarihi için son derece tehlikeli ve tahrip edici olmuştur. Darwin'in bu hezeyanlarını kendilerine rehber edinenler, geçtiğimiz yüzyıl boyunca farklı ırkları insafsızca sömürmüşler, onları çok zor koşullara mahkum etmişler, hatta soykırıma uğratmışlardır.^
  • Darwin`in ırklar konusundaki sapkın izahları milletlerin sömürülmesine çanak tutmakla kalmamış köle ticaretine, zencilerin ve bazı ırkların aşağılanmasına, kadınların aşağı ırk olarak görülmesine ve pek çok masum insan topluluğunun mağduriyetine sebep olmuştur. Darwinist izahları temel alan sapkın ve cani ruhlu liderler, kendilerinden olmayan ırkları adeta birer hayvan gibi görmüşler ve onlara hayvan muamelesi yapmaktan çekinmemişlerdir.
  • Sözde bilimsel Darwinist teklinlerle vatandaşlarını, üstün ve seçkin olduklarına inandıran emperyalist güçler, dur durak bilmeksizin mazlum milletleri sindirme, sömürme ve yok etme gayretindedirler.
  • Emperyalist güçlerin bu oyununu bozacak yegane güç ise Allah`ın izni ile Türk Milleti`dir.Darwin Türk Milleti'ni Aşağı Bir Irk Olarak Göstermeye Çalıştırmıştır

Darwin insanları aşağı ırklar ve medenileşmiş ırklar olarak ikiye ayırmaktadır. Onun bu hezeyanlarına göre medeni ırklar Avrupalılar aşağı olanlar ise diğer milletlerdir ve bunların arasında Türk Milleti`ni de saymaktadır:


"Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdakı AŞAĞI IRKLARIN medenileşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) görüyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, cilt 1. New York, D. Appleton and Company, 1888. s. 285-86)

Türkleri açıkça aşağı bir ırk olarak tanımlayan bu yaklaşımın evrimci bir hezeyan olduğu açıktır. Ancak düşünülmesi gereken diğer bir nokta, Darwinistlerin bu tür yaklaşımlarının emperyalist bir plana hizmet ettiğidir. Çünkü Darwin, Müslüman Türk Milleti'nin hiç bir anlamda "geri" bir millet olmadığını elbette biliyordu. Türk Milleti'nin tarihte kurduğu büyük devletlerle, özellikle de Osmanlı Devleti'yle ortaya büyük bir kültür ve üstün bir ahlak koyduğunu bilmemesi imkansızdı. Buna rağmen Türk Milleti'ni "geri ırk" olarak tanımlamıştır. Darwin'in bu kasıtlı ırkçılığının ardında yatan en önemli hedef ise, gerçekte 19. yüzyıl Avrupa emperyalizmine hizmet edebilmekti. Avrupa devletleri o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama ve paylaşma çabası içindeydiler ve Darwin, Osmanlı'nın asli unsuru olan Türk Milleti'ni "geri ırk" olarak niteleyerek bu emperyalist plana bilimsel bir meşruiyet kazandıracağını hesaplıyordu.
Nitekim Birinci Dünya Savaşı`nda bu propaganda çok etkili olmuştur. Örneğin İngiltere Savaş Bakanı Sir Winston Churchill, Çanakkale Savaşı sürerken, Türk Milleti`ne karşı zehirli gaz kullanımını ``Türklerin insanla maymun arası varlıklar`` oldukları iddiasıyla teşvik etmiş, bu yönde emirler vermiştir.

Darwin, Zencileri ve Avusturalya Yerlilerini Gorillerle Bir Tutmuştur

Darwin`e göre Avrupalı ırklar kayırılmış ırklardı. Tüm Asyalı ve Afrikalı ırklar ise Darwin'in çarpık mantığına göre sözde evrim sürecinde geri kalmış ırkları oluşturuyorlardı. Darwin onları insan olarak bile görmüyordu.

Darwin, İnsanın Türeyişi (Descent of Man) isimli kitabında bazı ilginç ırkçı kehanetlerde bulunmaya kalkışmıştı. Bu kitapta, zenciler ve Avustralya yerlileri gibi ırkları gorillerle aynı statüde ele almıştı:

"Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da, kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır." (Charles Darwin, The Descent of Man, 2. baskı, New York, A L. Burt Co., 1874, s. 178)

Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan ve sadece Darwin'in karanlık mantığının ürünü olan bu sapkın fikirler, bazı çevreler tarafından hemen benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

On yıllar boyunca farklı ırktan insanları köleleştiren, bu insanların her türlü imkanlarını zorla sömürgeleştiren, onları fakirliğe, yokluğa mahkum eden, hatta pek çoğunu katleden; onlara adeta hayvan muamelesi yapan, bir kısmını kafeslerde sergilemek vahşiliğini dahi gösteren bu zihniyet acımasız ve zalimce uygulamalarında hep Darwinizm'i temel almıştır.

Ota Benga isimli Kongo'lu yerli evrimcilerin zulmüne uğramış bir kişidir. 1904 yılında, evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirlenmiş, kafese konulmuş ve ABD'ye götürülmüştür.
Evrimci bilim adamları, St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak "insana en yakın ara geçiş formu" olarak teşhir etmişler, iki sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşlerdir. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte "insanın eski ataları" adı altında sergilemişler, ziyaretçiler de kendilerine anlatılan evrim hikayelerinin etkisiyle ona bir hayvan gibi davranmışlardır. Ota Benga sonunda, maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar etmiştir.

Darwin, Kadınları Aşağı Irk Özelliklerine Sahip Varlıklar Olarak Tanımlamıştır

Charles Darwin dahil olmak üzere pek çok Darwinist, kadınların hem biyolojik hem de zihinsel olarak erkeklerden aşağı oldukları, evrimleşemedikleri ve aşağı bir ırk oluşturdukları safsatasına inanır.
Darwinistlerin erkekler ile kadınlar arasında var olduğunu iddia ettikleri sözde zihinsel fark o kadar önemli boyutlardadır ki, bazı evrimciler kendi akıllarınca kadın ve erkeği iki farklı türe ayırmışlardır.

Darwin`in düşüncelerini aşağıdaki alıntılar ortaya koymaktadır. Darwin, ``İnsanın Türeyişi`` adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda "daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını" yazmıştır. (John R. Durant, ``The Ascent of Nature in Darwin's Descent of Man``, Princeton University Press, 1985, s. 295)

Darwin kadının evlilikteki rolünü ise şöyle tarif etmektedir: "Sizinle ilgilenecek biri. bir köpekten daha iyi oyalayabilecek, ev ve evin sorumluluklarını alacak biri

2009-03-05 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top