PKK'ya Çözüm.com

Fransa'da yaşanan ideolojik deprem: evrimcilerin ''Yaratılış Atlası'' paniği

 
Sayın Adnan Oktar'ın "Yaratılış Atlası" isimli eseri, Türkçe ve İngilizcesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Fransızca olarak da yayınlandı ve Fransa'da büyük etki meydana getirdi. Bu değerli eserin Fransa’nın en tanınmış simalarına ve tüm eğitim merkezlerine ulaştırılması, bugüne kadar kendi birçok sapkın felsefe ve fikirlerinin karşısında hiçbir görüşü önemsemeyen ve tehlike olarak görmeyen Fransızlarda, büyük bir şaşkınlığa ve adeta kültür şokuna neden oldu.

Toplam 5600 sayfa ve yaklaşık 11.000 resimden meydana gelen 7 ciltlik Yaratılış Atlası’nın birinci cildinin Fransa’da oluşturduğu etki, Türk ve dünya basınında geniş yer buldu.

Evrim teorisinin geçersizliğini ispatlayan bulguların başında fosil kayıtları gelmektedir. Fosil kayıtlarında canlıların on milyonlarca yıl değişmeden yapılarını korudukları görülür. Sayın Adnan Oktar’ın “Yaratılış Atlası” isimli eserinde, bu fosillerin ne olduğu, nasıl oluştuğu, nerelerden ve ne şekilde çıkarıldığı gibi bilgilerin yanı sıra, "Biz evrim geçirmedik, yaratıldık" diyen milyonlarca yıllık fosillerin bazı örnekleri de yakından tanıtılmaktadır. Birbirinden kaliteli fotoğraflar içeren bu dev eser, görünümündeki ihtişam ve etkileyiciliğin yanında, Allah'ın üstün yaratışının delillerini sunan ve evrim teorisinin geçersizliğini anlatan bilimsel içeriğiyle de dikkat çekiyor. Bu muhteşem eserin çok sayıda örneğinin, Fransa'da birçok ünlü politikacı, bürokrat, akademisyen, sanatçı, bilim adamı ve diğer önde gelen kişilere tanıtım amacıyla ücretsiz olarak gönderilmesi, Fransa’nın, Darwin’in teorisine körü körüne sahip çıkan bir kesiminde, kendi ifadeleri ile "ideolojik bir deprem" etkisi meydana getirdi.

Fransa’nın en büyük gazete ve dergileri “Yaratılış Atlası”na dehşet dolu ifadelerle yer verdiler. Le Figaro, L’Express, Le Monde ve La Croix gibi Fransa’nın önde gelen yayınlarında konu “deprem”, “hücum”, “bomba etkisi” gibi dehşet ve panik ifade eden başlıklarla yer aldı. Tüm bu gelişmeler kitabın Fransa’da meydana getirdiği etkiyi ortaya koymaktadır. Çünkü bu kitabın özelliği, Darwinizm’i “hiçbir açık bırakmayacak şekilde” yok etmesi ve cevap verilemez nitelikte olmasıdır.

 
‘Yaratılış Atlası’nın Dünyanın Önde Gelen Yayınlarındaki Yankıları
 
Washington Post Gazetesi, 5 Şubat 2007
Darwinizm Terörizme Neden Olur mu?
 
Son iki hafta içerisinde Fransa’daki binlerce okula gizemli bir biçimde çok şık bir biçimde resimlendirilmiş ve Darwinizm’e saldıran bir Türk kitabı postayla yollanmaya başladı. Yaratılışçılık Atlası adındaki 768 sayfalık, büyük ciltli kitap sadece Charles Darwin’in evrim teorisinin kandırmacalarını ortaya dökmekle kalmıyor, aynı zamanda terörizmin gerçek kaynağı olarak lanse ediyor... Atlas, ateizm ve materyalizm ile olan bağlantılarından dolayı ırkçılıktan Naziliğe, komünizmden terörizme hemen hemen her şeyin nedeni  olarak “güçlü olanın hayatta kalması” kavramını gösteriyor. (http://blog.washingtonpost.com/offbeat/2007/02/ did_darwin_cause_the_911_terro.html)

Yapılan araştırmalar, Darwinizm'in Türkiye'de her geçen gün etkisinin kırıldığını göstermektedir. 1980'lerin başında, Türkiye'de evrime inanmayanların oranı %30-40'lar civarındayken, 2006'da yapılan uluslararası bir anket, halkımızın %75'inin evrim teorisine inanmadığını ortaya koymuştur.

L’express Gazetesi, 2 Şubat 2007
Okullarda Bir Türk Yaratılışçı Atlas
 
Fransa’da yayınlanan en önemli dergilerden biri olan L’Express’in 2 Şubat 2007 tarihli sayısında Yaratılış Atlası hakkında bir haber yer aldı. Haberde Fransa’daki bazı kamu kuruluşlarına ve bilim adamlarına gönderilen atlasın oldukça dikkat çekici, renkli, çocukları dahi etkileyebilecek bir eser olduğu belirtiliyor. (http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=8794)

Evrim Teorisi , sahte kafatasları, sahte ara fosiller ve sayısız spekülasyonla ayakta tutulmaya çalışılan, ancak yolunun sonuna gelmiş olan bilim dışı bir iddiadır.

Le Figaro Dergisi, 2 Şubat 2007
 
“Son bir hafta içinde Fransa’da çoğu üniversite, lise ve kolej, "Yaratılış Atlası" başlıklı, Darwinizm ve evrim resimleriyle dolu, 770 sayfayı aşkın bir kitap aldı. Bir Türk olan Harun Yahya (Gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılan kitap şunların altını çiziyor:
 
“Evrimcilerin sahtekarlıkları, aldatıcı açıklamaları” ve özellikle de “Darwinizm ile faşizm ve komünizm gibi kanlı ideolojilerin arasındaki gizli bağlar.” Yazar ayrıca, “türlerin hiçbir zaman değişmediğini” belirtmek için iki yüzyıldır tüm dünyada bulunan çok fazla sayıda fosile güveniyor.

Evrim teorisinin okullarda okutulması, sayısız medya kuruluşu tarafından evrimci iddiaların spekülasyonlarının yapılması, evrimci bilim adamlarından taraftar toplanması, yalnızca geçici bir durumdur. Yüce Allah, "Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir..." (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle bildirdiği gibi, batıl olan her inancı ortadan kaldıracaktır.

…Yazar fosillerle günümüz örneklerinin birbirlerine benzediklerini göstermek için muhteşem balık, sırtlan, karınca, deniz yıldızı resimlerinin yanına onlarca milyon yıldan daha yaşlı hayvan ve bitki resimlerini koyuyor. Ve böylece şunu göstermek istiyor: “ canlılar evrim geçirmediler, yaratıldılar.” (http://www.lefigaro.fr/france/20070202.FIG000000236 _offensive_du_creationnisme_islamique_en_france.html)
 
Le Monde Gazetesi, 3 Şubat 2007
 
“Benzersiz bir eser geçtiğimiz haftalarda binlerce nüsha dağıtıldı. Okullara, üniversitelere ve eğitsel arşivleme merkezlerine dağıtılan bu eserin adı Yaratılış Atlası 1. cilt. Büyük formatta ve bolca resimlendirilmiş 800 sayfadan oluşmakta ve Harun Yahya imzası taşımaktadır.
Türkiye’de yazılan ve basılan bu kitabın sonuç bölümü açık: “Yaratılış bir gerçektir” ve “evrim bir sahtekarlıktır.”
 
(...) Harun Yahya, Hıristiyan yaratılışçıların aksine, dünyanın 4,6 milyar yaşında olduğunu kabul ediyor. Ama o evrimin olmadığını, yaratılışın bir gerçek olduğunu belirtmek için fosillerin güncel türler ile olan benzerliği üzerinde duruyor. Yazar, temel mantığını Kuran üzerine kuruyor ve şöyle sonuçlandırıyor: “Her nereye dönersek dönelim, Allah’ın yüzü oradadır.”
 
(...) Yazarın Fahri Başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), 2001 yılında Science dergisi tarafından, “Birleşik Devletler dışında en etkili evrim karşıtı hareketlerden biri” olarak nitelendirilmişti.” (http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3226,36-863228@51-863141,0.html)
 
Le Monde Gazetesinde  Yayınlanan Röportaj, 8 Şubat 2007
Yaratılış Tezler Türkiye'de Zemin Kazanıyor
 
Le Monde gazetesinde yer alan bir diğer haberde Harun Yahya’nın eserlerini yayınlayan Global Yayıncılık yetkilileriyle yapılan röportaja da yer veriliyor:
 
“İstanbul’un popüler bir semtindeki Global Yayınevi’nin tertemiz büroları faaliyetleri hakkında çok açık bir bilgi veriyor. Toplantı masasının başucunda büyük, resimli kırmızı bir kitap bulunuyor. Bu kitap, Ocak ayının sonlarında Fransız medyasına, okullarına ve üniversitelerine gönderilen, Harun Yahya imzalı, gösterişli “Yaratılış Atlası”.
 
2001 yılında kurulan Global Yayınevi 92 kişi istihdam ediyor ve sadece “çok sayıda eser vermiş olan” Harun Yahya’nın (kitaplar, filmler ve internet sitelerinden oluşan) eserlerini yayınlıyor.
 
... 50 yaşındaki (gerçek ismi Adnan Oktar olan) Harun Yahya 20 yıldır yaratılış ve din üzerinde kitaplar yayınlayan bir yazar.
 
... 2006’da, Darwin’in yanıldığını ispatlayan fosiller sadece İstanbul’da 350 kez sergilendi. Çocuklar için hazırlanan kitaplar da ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaratılışçılık, yavaş yavaş Türkiye’de yerleşiyor.
 
Ortadoğu Üniversitesi’nden Aykut Kence “Onların tezleri 1985 yılından itibaren okul kitaplarında görünüyor. Bu zamanlarda ilk okullarda evrim fikrine rastlamak bile imkansız. Son on yıl içinde yetişen öğretim görevlilerinin pek çoğu yaratılışçılığa “döndü”ler. Bilimler Akademisinin yaptığı araştırmaya göre ülkedeki lise öğrencilerinin % 75’i evrim teorisine inanmıyorlar.”
 
La Liberation Gazetesi, 6 Şubat 2007
 
Fransa’nın en önemli gazetelerinden La Liberation’da 6 Şubat 2007 tarihinde “Yüzlerce liseye Yaratılışçı Türk Yazarın Kitabı Yollandı” başlıklı bir haber yer aldı. Haberde şu ifadeler yer alıyordu:
 
“Yaratılış Atlası fosil ve hayvan resimlerini destek alarak, 19. yy da Darwin yandaşlarının savunduğunun aksine insanın hiçbir değişim geçirmeden kaldığını ispat etmeye çalışıyor. Yazar ve editor Harun Yahya internet sitesinde birçok dile çevrilmiş eserlerine yer veriyor ve görüşünü desteklemek amacıyla Kuran'dan alıntılar yapıyor. Harun Yahya Türkiye'de Yaratılışçılığın en büyük savunucusu (şampiyonu) olarak tanınıyor…”
 
La Croix Gazetesi, 4 Şubat 2007
 
La Croix isimli, Fransa’da yayınlanan bir diğer önemli gazetede de Yaratılış Atlası’nın Fransa’da bir tartışma başlattığını konu alan bir haber yer aldı. Haberde Yaratılış Atlasında yer alan fosillerden de bir örnek verildi. 280 milyon yıllık bir kurbağa fosili ile canlı bir örneği kıyaslayarak, Atlas’tan “Canlılar yaratıldıklarından bu yana değişmemiş, evrim geçirmemişlerdir” şeklinde bir alıntı yapıldı. (http://www.la-croix.com/photo2/index.jsp?docId=2293906&rubId=4085)
 
Science Dergisi, 16 Şubat 2007
“Yaratılış Atlası” Science Dergisinde
 
Evrim yanlısı yayınlarıyla tanınan Science dergisinin 16 Şubat 2007 tarihli sayısında Harun Yahya müstear ismiyle eserlerini yayınlayan sayın Adnan Oktar’ın Yaratılış Atlası’nın etkilerinden bahseden “İnanç ve Bilim” başlıklı bir haber yer aldı. Haberde özetle şu ifadeler yer alıyordu:
 
Uzun zamandır evrime yapılan “en göz kamaştırıcı görünümlü saldırı”: Bu, son haftalarda kendilerine Yaratılış Atlası gönderilen Avrupalı bilim adamlarının ortak görüşü.
 
Lüks baskı, 768 sayfalık büyük ciltli kitap, 9/11 de dahil olmak üzere birçok kötülüğün kaynağı olarak Darwinizm’i gösteren Türk yazar Harun Yahya tarafından kaleme alınmış. Yayıncı, binlerce olmasa da kitabın yüzlerce nüshasını Batı Avrupa’daki en az dört ülkedeki araştırmacıya göndermiş.
 
Yüzlerce nüshası özellikle okul ve kütüphane müdürlerine gönderilen Fransa’da kitap pek çok kişiyi rahatsız etti.
 
Harun Yahya, 1997 yılından beri İslami Yaratılışçılık konusunda çalışmalar yapan Bilim Araştırma Vakfının (BAV) başkanı Adnan Oktar’ın müstear ismi. (Science, 18 Mayıs 2001, s.1286).
 
Yahya, Dünya’nın milyarlarca yıllık bir yaşa sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, canlıların evrimsel bir süreç sonucunda oluştuğu düşüncesini reddediyor. Yedi ciltlik “Yaratılış Atlası”nın ilk cildinde 500’den fazla sayfa günümüzde yaşayan canlılarla tıpa tıp aynı olan fosillerin resimlerine ayrılmış. Yahya bu fosillerin evrim teorisini çürüttüğünü söylüyor.
 
Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesinden biyolog Aykut Kence “Türkiye’de BAV’ın yaratılışçılığı yayma konusunda oldukça başarılı olduğunu” belirtiyor. Son yapılan bir araştırmaya göre ortaokul biyoloji öğretmenlerinin yüzde ellisinden fazlasının “evrim konusunda şüphede” olduklarını söylüyor Kence.
 
Harun Yahya’nın kitapları ayrıca Arapça, Urduca ve İslam ülkelerinde konuşulan diğer dillere de çevrildi.
 
Sorulara e-posta ile verdiği cevapta, Yahya’nın sözcüsü Fransa’nın “Nazilerin zamanında olduğu gibi kitapları toplatıp yakabileceklerini…
Ancak Darwinizm’in çöküşünün getirilen yasaklamalarla önlenemeyeceğini” belirtiyor. ( Science, Vol. 315. no. 5814, p. 925 )
 
Fransız televizyon kanalı TF1’in internet sitesi,   2 Şubat 2007
‘Yaratılış Atlası’ Televizyon Kanallarında da İlgi Gördü
 
Fransa’da yayın yapan TF1 Isimli televizyon kanalının internet sitesinde 2 Şubat  2007 tarihinde “Yaratılışçı Müslüman bir Kitap Liselere Yayıldı” başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde Le Figaro dergisinde yer alan habere yer verildi. (http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3388666,00-ouvrage-scolaire-qui-refute-darwinisme-.html,
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/      france/20070209-livre-creationiste-ecoles.html)
 
“Yaratılış Atlası”nın Çeşitli İnternet Sitelerindeki Yankıları
 
Darwinist Panik
 
Eğitim kurumlarımıza, Darwinizm’i reddeden, 770 sayfalık zengince resimlendirilmiş, ‘Yaratılış Atlası’ isimli kitaptan yüksek miktarda gönderildi. Kitap, birçok eserin sahibi Harun Yahya (Adnan Oktar’ın müstear ismi) adında bir Türk tarafından hazırlanmış…
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2007/02/02/panique-darwinienne.html
 
Darwin, 1 Numaralı Terörist
 
Parlak ve kaygan kağıda, çok sayıda resimle zenginleştirilmiş, lüks baskılı, üstelik postayla elinize ulaştırılan böylesine güzel bir kitap almak her zaman nasip olmaz. Genellikle bu tarz bir hediyenin sahibi olan alıcılar konuyu fazla kurcalamazlar. Ama bu defa durum farklı. Harun Yahya (gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılmış olan kolej, lise ve üniversite öğrencilerinin faydalanmasına uygun 700 sayfalık "Yaratılış Atlası" eksiksiz bir dille Darwinizm ve evrim teorisini reddediyor. Darwin'in fikirleri ile totaliterizm, terörizm arasında bağ kuruyor... ( http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/02/02/darwin-terroriste-no1/)
 
Harun Yahya ve Darwinizm
 
Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde Harun Yahya’nın çalışmalarıyla ilgili çeşitli yorumlara yer verildi. Bu yorumlardan bir tanesinde özetle şu ifadeler yer alıyor:
 
İslam’ı tanımayan gayri Müslümanlar için ve aynı şekilde İslam hakkında bilgilerini derinleştirmek isteyen fransızca konuşan Müslümanlar için Harun Yahya çok güzel bir referans. Çünkü yazıları ve internet sitesinde ücretsiz olarak temin edilen kitapları (www.harunyahya.com) çok içten metinler. Kitapları yaklaşık kırk dile çevrilmiş.
 
Kuran’ı çok kolay anlamaya izin veren 3 küçük kitabı okumak çok iyi olur: “İslam’ı Tanımak”, “Temel Kavramlar” ve “Kavimlerin Helakı”
Harun Yahya’yı okumak aynı zamanda onun nasıl Darwinizm’i çürüttüğünü bilmeyi sağlıyor. O, Le Nouvel Observateur’ün makalesinde dendiği gibi bilime dayanıyor.
 
Harun Yahya’yı okumak ve Kuran’ı anlamak çok fazla kafa karışıklığını engelleyebilir.
 
… Harun Yahya’yı okuyun ve kendi fikrinizi oluşturun. Hayran kalacağınıza eminim. Ve bu büyük bir tabuyu kırmanıza da izin verecektir: Evrim teorisini sorgulamak! ( http://tempsreel.nouvelobs.com/)
 
* Sombreval yayınevinin internet sitesinde de Harun Yahya’nın önemli eseri Yaratılış Atlası’nın Fransa’da oluşturduğu büyük etkiye yer verildi ve Le Figaro’da yer alan haberden çeşitli alıntılar yapıldı. (http://www.sombreval.com/Sombreval-contre-Harun-Yahya_a600.html)
 
* Bir Fransız siyasi partinin sitesinde, 3 Şubat 2007 tarihinde yer alan haberde Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası isimli eseri hakkında şu bilgilere yer veriliyor:
 
İslam dünyasında yaratılışçılık, dindarlığın yükselmesiyle aynı zamanda, 80’li yıllarda doğdu... Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi ise “uluslararası Harun Yahya yayınları” dolayısıyla, kesin olarak Harun Yahya’dır. (http://www.gaullisme.biz/article-5503004.html)
 
TÜRK BASININDAN ‘YARATILIŞ ATLASI’ ÖVGÜLERİ
 
KİTAPLARIN HÜNKARI
 
Hiç böylesini görmemiştim… Kargo getirince tek kitap olduğuna bir türlü inanamadım.
Hiç görmediğim bir kitap…
Tarttım kitabın ağırlığı tam 7 kilogram…
7 yaşındaki çocuk yerinden kaldıramaz… Sözünü ettiğim ve hakkında tanıtım yazısı yazdığım kitabın adı: YARATILIŞ ATLASI… Yazarı ise Harun Yahya… Namı diğer Adnan Oktar Hoca…
Reklam sayfaları hariç 764 sayfa… Değme kitaplığa zor sığar…
Konusu mu?
 
Sevgili okurlar YARATILIŞ ATLASI, Darwin’ci güruhun evrimci cahillerini sinirlendirecek bir kitap…
Görürlerse, içini açıp bakarlarsa, hele bir de ne dendiğini anlarlarsa, mutlaka cin çarpmışa dönerler…
Peki inanır mı evrimci güruh?
İşte orasına hiç ihtimal vermiyorum…
 
Allah’ı inkar yolu yaratılışı inkarla başlar… Yaratan yoksa (Yüce Allah’ı tenzih ederiz.) din olur mu? Böyle cahil dinsizlerde hiç akıl bulunur mu?
İnançlarının çürütüldüğüne kani olmuşlar ki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “evrim teorisi”ni (safsatasını) okullarda daha çok, daha geniş tafsilatlarla (ayrıntılarla) zorla kabul ettirmek istiyorlar.
 
YARATILIŞ ATLASI, cühela takımına 10 bin yıllık, 100 bin yıllık, 1 milyon, 5 milyar, 500 milyar yıl önce yaşamış canlıların ayan-beyan fosillerini ve bugünkü cinsleriyle karşılaştırmalarını gösteriyor.
 
Ellerine, dillerine, imanlarına, ihlaslarına sağlık…
Eh ne yapalım, evrimci güruh temelli sinirlenecekmiş bu kitabı okurlarsa…
Doğrudur kitapta hiçbir açık bırakılmamış…
Duydunuz mu bilmiyorum sergisini de açmışlardı…
… Unutmadan hemen söyleyeyim… Bu kitap henüz birinci cildidir… Mutlaka arkasından ikinci cildi gelecek…
 
Kuzey ve Güney Amerika’da, Avrupa’da, Afrika’da ve Ortadoğu’da, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunan fosillerin resimleri ile günümüzde hayatiyetini devam ettiren canlı varlıklar, ağaçlar hiçbir değişime uğramadan gördüğümüz şekilde var…
Evrim diye bir saçmalık yoktur, olamaz…
Tebrik ediyorum Harun Yahya’yı ve çalışma arkadaşlarını…
 
İnanmayanı kitabı tedarik etmeye davet ediyorum…
Canlı gibi gözüken çam kozalağını, çınar yapraklarını, balıkları, denizyıldızlarını, kertenkeleleri, midyeleri, kırkayakları, arıları, çeşitli hububatı, yılanı, kuşları görmenizde fayda var.
Ben at fosiline, jaguar fosiline ve kartal fosiline hayran kaldım.
 
Milyon yıl önce de şimdikine benziyorlar.
Maymun fosili de var kitapta. Zerre-i miktarda değişime uğramamış…
Gitti evrim safsatası, geldi Yaratılış Atlası…
Herkese tavsiyem, bu hazine eserden kütüphanelerine almalarıdır… İnsanlar için önemlidir…
Abdurrahim Karakoç / Vakit Gazetesi
EVRİM ZORBALIĞI
 
Bir kısım ateistler evrim teorisi konusunda dehşetli bir terör fırtınası estiriyor. Hatta bir valiyi, ildeki bir kütüphaneye EVRİM TEORİSİNİ ÇÜRÜTEN BİR KİTAP (Yaratılış Atlası) aldırdığı için medyatik lince tabi tuttular.
 
Evrim teorisi konusunda şu gerçekler bilinmelidir:
 
- … Allah’a iman eden kimsenin evrim teorisine inanması mümkün değildir.
- Evrim teorisini mutlak bir doğru olarak göstermek, büyük bir sahtekarlıktır.
- Evrim teorisinin doğru olduğuna iman etmeye çağırmak, işte bu ayrı şeydir ve kimsenin böyle bir zorbalık yapmaya hakkı yoktur.
Evrimcilerin cesaretleri varsa, buyursunlar bir televizyon kanalında ilmi bir açık oturuma katılsınlar.
Evet, cesaretleri var mıdır?
Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete 06 Şubat 2007
 
FRANSA'DA EVRİM TEORİSİ ŞAŞKINLIĞI
 
Adnan Oktar’ın “Harun Yahya” imzası ile yayınladığı ve evrim teorisine karşı yaratılış gerçeğinin savunulduğu “Yaratılış Atlası” kitabının, Fransa’da birçok üniversite, kolej ve liseye gönderilmesi Paris’i şaşkına çevirdi. “Evrim teorisi”ni terörizmin kaynağı olarak gösteren kitap, bir haftadır bütün okullarda bulunuyor.
Yeni Şafak / 03 Şubat 2007
FRANSA VE YARATILIŞ ATLASI
 
Harun Yahya, Türk İslamcı araştırmacı Adnan Oktar’ın müstear ismi… Harun Yahya, hacimli bir kitap hazırladı. Yaratılış Atlası adlı kitap geçen ay Türkiye’de çıktı.

Fransa’da Deprem Etkisi Meydana Getiren
Dev Eser
Evrim teorisini yalanlayan yüzlerce fosile yer verilen ve 28x38 cm.'lik dev ebadı, baskı kalitesi ve tekniği ile dünyada tek olan 764 sayfalık “Yaratılış Atlası”nda, teorinin çöküşü hakkında en doyurucu bilgileri bulabilirsiniz. Eser, kapağındaki orijinal hologram görüntülerle, parlak kuşe kağıdıyla, toplam 1500’ü aşkın renkli resim, fotoğraf ve belgeyle benzersiz bir görünüme sahip. Ayrıca “Evrimin Fosillere Yenilişi” isimli VCD belgesel bu dev eser ile birlikte...

Darwincilik Terörü Kökleştirdi
 
Kitap, masumların öldürülmesini haram kılan İslam’ı savunuyor. Allah’ın müminlere rahmet ve şefkati emrettiğini ifade ediyor ve Darwinciliği, komünizm ve Marksizm gibi terörü kökleştiren teoriler arasına koyuyor.
 
Yaratılış Atlası Fransa’ya birkaç gün önce ulaştı ve orada dünya ayağa kalktı.
 
… Yaratılış Atlası kitabında yer alan bilimsel gerçeklerin ayrıntılarına, sosyo-siyaset bilimiyle bağlantısına ve bu gerçeklere dayanarak terör olgusunun açıklanmasına girmek istemiyorum; ancak Fransa’da bilimsel bir kitaba yönelik bu “korkuya” ve “faşizme, Nazizme ve teröre temel oluşturmuş” bir teorinin nasıl savunulduğuna işaret etmek niyetindeyim.
Vakit Gazetesi / Mısır’da Yayımlanan El Mısriyyun Gazetesinden Alıntı – 5 Şubat 2007
 
YARATILIŞ ATLASI'NA VALİ EMRİ
 
Binlerce üst düzey bürokrata gönderilen "Yaratılış Atlası"ndan Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş'a da gönderildi.
 
… Vali Hüseyin Avni Coş tarafından 25 Eylül 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'a gönderilen "Sayın Bakanım" diye başlayan mektupta, "Harun Yahya mahlaslı yazar tarafından yazılan 'Yaratılış Atlası' isimli kitabın ciddi bir çalışma görüntüsü verdiği, halk kütüphanesine konulmasının faydalı olacağı” belirtildi.
 
Şimdi kütüphanede:
 
İlk defa Adnan Oktar'ın bir kitabı Kırklareli valiliği İl Yayın İnceleme Komisyonu kararıyla Halk Kütüphanesine bağış kitap olarak alındı…
Vali, Oktar'ın kitabını Halk Kütüphanesine niçin aldıkları konusunda ise şunları söyledi:
 
"Kitap çok profesyonelce hazırlanmış, bilimsel bir kitap gibi geldi bana. O yüzden kütüphanede bulunmasının faydalı olabileceğini düşündüm. Yaratılışla ilgili bilimsel bir kitaptır. Bir teoriyi desteklemek için yazılmış ciddi bir kitap izlenimi verdi.” (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5886011 .asp?m=1&gid=112&srid=3429&oid=9)
 
Materyalizmin Çöküş Müjdesi
 
Sayın Adnan Oktar’ın “Yaratılış Atlası” adlı benzersiz eserinin, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gazete-televizyon yayınlarında ve internet sitelerinde bu denli büyük bir yankı uyandırması bu dev eserin ulaştığı her noktadaki güçlü etkisini gözler önüne sermektedir.
Yaratılış Gerçeği’yle ilk kez bu kadar “net” ve “itiraz edilemez” şekilde karşılaşan Fransa’da yaşanan bu panik havası, gerçekte materyalizmin -uzun zamandır örtbas edilmeye çalışılan- resmi çöküşünü müjdelemektedir. Allah’ın izniyle 21. yüzyıl insanlığın altın çağı olacak, din ahlakına karşı olan tüm akımlar, inananlar tarafından fikren bertaraf edilecektir.
“De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok  olucudur." (İsra Suresi, 81)
2007-04-05 16:23:55

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."